Education

Graduate School
Fujian Normal University (2001), Biology
Graduate School
Univ of Science & Tech China (2007), Biology

Research Interest

  • Cell Cycle
  • Signal Transduction
  • Vascular Biology

Publications

Featured Publications LegendFeatured Publications

Phosphorylation of human Sgo1 by NEK2A is essential for chromosome congression in mitosis
Guosheng Fu, Xia Ding, Kai Yuan, Felix Aikhionbare, Jianhui Yao, Xin Cai, Kai Jiang and Xuebiao Yao Cell Research 2007 17 608-18
D-box is required for the degradation of human Shugoshin and chromosome alignment
Guosheng Fu, Shasha Hua, Tarsha Ward, Xia Ding, Yong Yang, Xuebiao Yao Biochem Biophys Res Commun 2007 357 672-8

Professional Associations/Affiliations

  • CELL RESEARCH (2009)
  • Sigma Xi (Since 2010)